Algemene Voorwaarden

 

Welkom bij 24 Service B.V.

 

Deze algemene voorwaarden beschrijven de regels en voorschriften voor het gebruik van de website van 24 Service B.V., gelegen op www.24servicebv.nl.

Door toegang te krijgen tot deze website, gaan we ervan uit dat u deze algemene voorwaarden accepteert. Gebruik 24 Service B.V. niet verder als u niet akkoord gaat met alle voorwaarden die op deze pagina worden vermeld.

 

1. Toepasselijkheid

 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van 24 Service B.V. en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen 24 Service B.V. en consument.

 

2. Aanbiedingen en Offertes

 

Alle aanbiedingen en offertes van 24 Service B.V. zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

 

3. Prijzen

 

De op de website vermelde prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

 

4. Betaling

 

Betaling dient te geschieden binnen de op de factuur vermelde termijn, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

 

5. Levering

 

De levering geschiedt binnen de afgesproken termijn, tenzij sprake is van overmacht. 24 Service B.V. zal de klant hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

 

6. Herroepingsrecht

 

U heeft het recht uw bestelling binnen 14 dagen zonder opgave van redenen te annuleren. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u het product heeft ontvangen.

 

7. Aansprakelijkheid

 

24 Service B.V. is niet aansprakelijk voor enige indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van de door 24 Service B.V. geleverde producten of diensten.

 

8. Klachten

 

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij 24 Service B.V., nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

 

9. Wijzigingen in de Algemene Voorwaarden

 

24 Service B.V. behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen.